Yemek Menüsü
Sevinçliyiz > Piskolojik Danışmanlık
SEVİNÇLİYİZ
PİSKOLOJİK DANIŞMANLIK

Birey olma sürecinde psikolojik destek… Sevinç Koleji Rehberlik Servisi olarak amacımız, her öğrencimizin kendi içinde var olan potansiyeli fark etmesine ve bunu etkin bir şekilde kullanarak, yaşam becerileri kazanmasına yardımcı olmaktır. Her çocuğun farklı bir birey olduğu bilmekte, her çocuk bireysel kapasitesi ve gelişimi doğrultusunda değerlendirilmektedir. Çocukların duygusal, bilişsel, sosyal, fiziksel ve kültürel farklılıkları dikkate alınarak çocukların topluma sağlıklı ve dengeli bireyler olarak kazandırılmaları amaçlanır. Yapılan tüm çalışmaların amacı; öğrencilerimizin kendini tanıyan, kendine güvenen, düşüncelerini ve duygularını ifade edebilen, sorun çözme becerisi gelişmiş, çevresiyle uyumlu ilişki kurabilen, hedef belirleyebilen, karar verebilen, sorumluluklarını üstlenen, planlı çalışma alışkanlığı geliştirebilen, bağımsız bireyler olarak yetişmesine yardımcı olmaktır.