Yemek Menüsü
Sevinçliyiz > Hakkımızda
SEVİNÇLİYİZ
HAKKIMIZDA

34 YILLIK DENEYİM

Sevinç Eğitim Kurumları olarak 1986 yılından bu yana eğitim alanında kaliteli, yenilikçi ve çağdaş anlayışımızla başarılarımızı sürdürüyoruz. Sürekli olarak kendini geliştiren ve sağlam adımlarla büyüyen Sevinç Eğitim Kurumları, deneyim ve başarılarından güç alarak, Sevinç Koleji ile ülkemizde yetişen yeni nesillerin eğitim ve öğretimine katkı sağlıyoruz.

EĞİTİM FELSEFEMİZ 
Sevinç Koleji, kendi eğitim felsefesini oluşturmuş ve okullarındaki tüm eğitim-öğretim sürecini bu felsefeyi temel alarak inşa etmiştir.

İnsancıldır

Mutlu; insani değerlere sahip; diğer insanlara, çevreye, doğaya, dünyaya, evrene saygısı olan öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

İlericidir / İlerlemecidir

Öğrencilerimizi ailesinin, ülkesinin, insanlığın gelişmesi ve iyileşmesi için eğitmeyi hedefliyoruz.

Yeniden Yapılanmacı / Yapılandırmacıdır.

Akademik bilginin ezberlenerek değil; deneyimlenerek bir yaşam boyu anlam kazanması ve olumlu değişim için nasıl kullanılması gerektiğini öğretmeyi hedefliyoruz.

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ
Özgün eğitim programımız 5 temel anlayışa dayanıyor ve öğrencilerimizin bu 5 temel alanda en üst seviyeye ulaşmalarını hedefliyoruz.

  • Tüm branşlarda akademik bilgi edinimi ve kullanımı
  • Etkin yöntemlerle yabancı dil kazanımı ve iletişim
  • Eğitim bir üst kademesine geçiş hazırlığı ve hedefe ulaşma
  • Hayatın her alanında sosyal paylaşım ve kültürel birikim
  • Teknolojinin doğru kullanımı ve üretkenlik