Yemek Menüsü
Kampusler > Ümraniye Çamlık > ORTAOKUL
ÜMRANİYE ÇAMLIK
ORTAOKUL

BİLİM VE TEKNOLOJİ

MAKER TEKNOLOJİ FABRİKASI
Sevinç Koleji olarak dünyada yenilikleri takip ederek, uyguluyor, öğrencilerimizi Maker Atölyeleri ile buluşturuyoruz. Öğrencilerimiz Maker Teknoloji Fabrikasında robotlar, büstler, uçaklar, 3D tasarımlar, arabalar ve hayal ettikleri tüm ürünleri hayata geçiriyor; bilgisayar, teknoloji ve mühendislik gibi alanlarla tanışıyorlar. Ortaokul kademesinde yaş grubuna özel hazırladığımız programlar ile öğrencilerimizin robotik, kodlama gibi çeşitli alanlarda Maker kültürünün temelini öğrenmesini sağlıyoruz. Maker Teknoloji Fabrikasında ortaokul kademesinde öğrencilerimiz, Elektronik ve Kodlama Atölyesi ile geleceğin dilinin algoritmik yapısını en güncel kodlama programı ile öğrenirken, elektronik dünyanın kazanımlarını elde ediyorlar. Öğrencilerimiz, Robot Tasarım ve Kodlama Atölyesi ile hayal güçlerini kullanarak üretebildikleri araçları kullanmayı öğreniyor, birçok sensör ile hayal ettikleri robotları tasarlayarak kodlayabiliyor, proje bazlı birçok komut ve yönergeleri programlayarak robotlarına aktarabiliyor. Sevinçli öğrenciler 3D Tasarım ve Ürün Geliştirme Atölyesi ile kendi projeleri için ürün prototipleri üretebiliyor, girişimcilik yönlerini geliştirici sunumlar ile projelerini etkinlikler de tanıtma imkanına sahip oluyorlar.

STEAM
Science, Technology,  Engineering, Arts, Mathematics kelimelerinin baş harflerinden oluşan STEAM; bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarını birlikte kullanılması ile öğrencilere üretim odaklı eğitim imkanı sunuyor.

Sevinç Koleji olarak STEAM uygulamalarımız ile ortaokul seviyesinde, farklı disiplinleri birleştirerek öğrencilerimize hayal ettikleri projeleri ürüne dönüştürme becerisi kazandırıyor, tasarım odaklı düşünme,  yaratıcılık, inovasyon gibi 21. Yüzyıl becerilerini de edindiriyoruz.

Teoride edinilen bilgileri uygulamaya geçirme imkanı sunan STEAM programımız, öğrencilerimizin merak ederek, sorgulayarak, deneyimleyerek oluşturdukları projeler ile hedeflediğimiz kazanımları kalıcı olarak öğrenmelerini sağlıyor. Günlük yaşamlarında yaratıcı çözümler sunabilen, üretimi alışkanlık edinmiş bireyler yetiştirmek amacı ile sunduğumuz STEAM programı ile öğrencilerimizin günümüz ve gelecek problemlerine çözüm arayan birçok proje geliştirmelerini sağlıyoruz.

LEGO ROBOTİK
Sevinç Koleji olarak öğrencilerimizi yarının dünyasına bugünden hazırlıyor, dünyanın her yerinde başarıya ulaşabilecek ve farklılık yaratan bireyleri, 21. yüzyıl becerilerini destekleyen, yaratıcılık, inovasyon ve problem çözme becerilerini geliştiren Lego Robotik Programı ile yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz anaokulu seviyesinden 12. Sınıfa tüm kademelerde, kendi yaş gruplarına uygun Lego Education ve Robotik setleri ile çalışarak kendi robotlarını tasarlama ve görevlendirme imkanı sağlıyoruz. Ortaokul kademesinde öğrencilerimiz, Basit ve Motorlu Makineler setleriyle Fen Bilimleri derslerinde kazanım bazlı çalışmalarla kalıcı öğrenmeyi sağlarken, EV3 Mindstorms setleri ve birçok sensör ile kodlayabildikleri robot tasarımlarını birer projeye dönüştürebiliyor. Her yıl Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen First Lego League Turnuvalarına katılan Sevinç Koleji öğrencileri, turnuva değerlerine uygun kazanımları elde ediyor. Öğrencilerimiz, yenilikçilik, yaratıcılık, ekip çalışması ve zaman yönetimi değerlerini, Lego Robotik projelerini tamamlayıp sunarak öğreniyorlar.

KODLAMA
Anaokulundan itibaren 12. Sınıfa kadar yaş seviyelerine uygun, en güncel programlama dilleri ile kodlama eğitimi veriyoruz. Kodlama eğitimi ile öğrencilerimiz 21. yüzyıl becerilerinin en önemli gereksinimlerinden dijital okur yazarlık, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini kazanıyor. Ortaokul kademesinde öğrencilerimiz, dünyanın en güncel kodlama programı Phyton dili ile fonksiyon ve döngüleri öğrenerek, görev yazılımlarını yazarken, Scratch programı ile kendi oyunlarını yazarak yaratıcılıklarını geliştiriyorlar.